Jan Nepomuk Krouský

Dne 14. února 1814 se v Katusicích narodil Jan Nepomuk Krouský. Otec Jan Krouský byl sedlákem a rychtářem a matka Kateřina, rozená Zoufalá, pocházela z Krásné Vsi.

Své studium započal na škole v Katusicích a ve svých 13 letech nastoupil zřejmě na 3 roky do klášterní školy v Bělé pod Bezdězem. Zajímal se hlavně o literaturu a učil se také hře na housle a klavír. Další školní studium už neabsolvoval, ale vzdělával se četbou rozvíjející se české literatury, cestováním a stykem s předními osobnostmi své doby. Největším vlivem na něj působil tehdejší kováňský farář a spisovatel Karel Alois Vinařický. U něj se také scházela vybraná společnost a Krouský se tu seznámil například s F. L. Čelakovským, F. Palackým, J. Jungmannem, P. J. Šafaříkem a mnoha dalšími.

Kromě Vinařického se Jan Krouský spřátelil také s básníkem Václavem Bolemírem Nebeským, který byl v té době studentem medicíny v Praze. Díky tomuto přátelství se spřátelil i s dalšími vlastenci, mimo jiné i s Dr. Čejkou a J. K. Tylem. Počátkem čtyřicátých let začíná svými články přispívat nejen do Tylových Květů, ale i do Pražských či Národních novin a do České včely. Také finančně podporoval vydávání děl mnoha svých známých, například r. 1846 poslal 50 zlatých J. F. Šumavskému na vydání německo-českého slovníku.

Ve svých 29 letech – tedy v roce 1843 – se Jan Krouský zasnoubil s mladší sestrou Vinařického Aloisií. Narodilo se jim 6 dětí, z nichž pouze 4 se dožily dospělosti. Byli to Josef, Antonie, Karel a Aloisie. Marie a Ladislav zemřeli v útlém věku.

V červnu roku 1848 byl zvolen do zemského sněmu. Také se ucházel o místo v říšském sněmu, ale namísto něj byl zvolen hrabě Dejm. Sněm byl však 7. 3. 1849 rozpuštěn a následovalo období Bachova absolutismu. Čeští liberálové byli umlčeni a Jan Krouský se obracel novým směrem. Začínal řešit obecní a národohospodářské otázky. Usiloval o zbudování nového kostela, stavbu silnic a stavbu nové budovy pro školu. Zakládal obecní knihovnu a do začátku jí věnoval několik desítek knih ze své rozsáhlé knihovny. V té byl po jeho smrti objeven mimo jiných knih i rukopis „Máje“ Karla Hynka Máchy. Tento rukopis se nyní nachází ve vlastnictví rodiny Krouských. R. 1864 byl zvolen starostou obce.

Na samém počátku 2. poloviny 19. století byl zvolen do výboru krajské hospodářské jednoty a zasloužil se o částečné jednání v českém jazyce. Po tom, co se tato společnost rozešla, usiloval spolu s A. Honsem z Nemyslovic a Dr. K. Matoušem o její obnovení. To se povedlo a Krouský byl r. 1867 jmenován jejím místopředsedou.

Společně s knížetem Rudolfem Thurn-Taxisem založili r. 1868 cukrovar v Dolním Cetně. Začátky nebyly příliš úspěšné. Po odstoupení knížete se Jan Krouský dostal do vedení závodu a celou situaci konsolidoval.

Z jeho vlastní iniciativy byla také zakoupena budova starého pivovaru v Podkováni a založena akciová společnost, která zahájila činnost 4. února 1872. Počátky se podobaly počátkům cukrovaru. Podniku se nedařilo a zadlužil se. Členové správní rady se nakonec rozhodli o půjčce, kterou pivovaru zapůjčí a posléze se k nim přidali i někteří akcionáři. Díky tomu se podařilo závod zachránit a Jan Krouský se i zde stal předsedou správní rady.

Před založením pivovaru byl r. 1861 zvolen do zemského sněmu za Bělský, Mladoboleslavský a Mnichovohradišťský okres. 22. dubna 1865 byl zvolen prvním starostou Bělského okresu, a to hned ve dvou kolech. Obě tato kola však nebyla uznána a do kola třetího se musil zvolit jiný kandidát. Nakonec se 1. starostou okresu stal J. Jíra z Týna a Krouský byl členem výboru, kde jako jeden z hlavních organizoval tábory lidu v Bělé pod Bezdězem.

31. 5. 1876 se Jan Krouský zúčastil pohřbu Františka Palackého, ale sám již byl nemocen plicní chorobou. V červenci téhož roku odstoupil z předsednických úřadů obou podniků a nedlouho po té jeho plicní choroba propukla naplno. Jan Nepomuk Krouský umírá 4. října 1876, deset dní před svými 62 narozeninami.

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode