Historie

Počátek Katusic se datuje do doby před 5. stoletím př. n. l., kdy byla tato oblast osídlena Kelty. V několika budovách a za využití jednoho špejcharu tu žilo kolem třiceti obyvatel. Dokládají to nálezy, které jsou vystavovány v mladoboleslavském muzeu.

            Název obce je odvozen od jména Katus, což byl představitel rodu Katusiců. Podle kronikáře Jana Šafránka získala ves jméno právě tímto způsobem. Sice je několik dalších teorií o vzniku názvu, ale tato je z nich ta nejpravděpodobnější a kronikář se totiž odkazuje na Rýmovanou kroniku Staroboleslavskou.

            Dle záznamu obecní kroniky jsou prvními zmiňovanými majiteli obce bratři Hynek Smila a Jan z Frýdlantu. Není známé, kdy se stali vlastníky, je možné pouze říci, že obec vlastnili v druhé polovině 14. století a to do roku 1381, kdy Katusice přešly do vlastnictví jistého Hereše. Od té doby se majitelé Katusic měnili, někdy to bylo díky sňatku, jindy prodejem, díky dědictví či válečnou kořistí. Majitelů bylo opravdu mnoho například Jan Hrzán z Harasova, Petr Mikuláš z Netablic, který získal ves koupí za 83 500 zlatých. Posledními  majiteli jsou členové hraběcí rodiny Šporků, kteří dostaly ves do držení roku 1798. Za hraběte Rudolfa Šporka byl majetek rodiny skoro zcela rozprodán a kromě lesa, několika polí zbyl rodinný statek.

            Ještě za vlastnictví hraběcí rodiny byla v obci zřízena škola a to díky zavedení povinné školní docházky Marií Terezií r. 1764 pro děti od 6 do 12 let. V Katusicích se jako v mnohých jiných obcích vyučovalo tzv. trivium – čtení, psaní, počty; k tomu se přidávalo ještě náboženství.

            Nastala první polovina 19. století a Katusice se staly po Kováni druhým centrem národního obrození. Působil tu sedlák Jan Nepomuk Krouský, který se o národní a společenský život velmi zajímal a přátelil se s Karlem Aloisem Vinařickým, vlastencem z Kováně. Pomohl rozkvětu obce a r. 1864 byl zvolen starostou obce. Zasloužil se mimo jiné o vybudování nové školy v Katusicích či o obnovu vyhořelého kostela, který se tu nachází dodnes.

            V počátku 20. století se Katusice dočkaly spojení s okolním světem a to díky železnici. Stavba byla zahájena r. 1904 a slavnostní otevření proběhlo dne 27. 11. 1905. Za zmínku stojí, že nedaleko nádraží byla umístěna cihelna, otevřená r. 1907. Po vytěžení cihlářské hlíny, byla zavezena a na jejím místě se nyní rozkládá fotbalové hřiště. V této době byla vesnice prakticky samostatná a nezávislá na svém okolí, našli byste tu jak kováře, krejčího či řezníka, tak třeba i pozlacovače. Započetím světové války, kdy mladí hospodáři museli narukovat, rozvoj vesnice poněkud ustrnul.

            Po skončení 2. světové války se moci ve státu ujímá Komunistická strana Československa. Rolníci nechtěli vstoupit do jimi zřizovaných Státních statků, a proto jim byl zabavován majetek a oni sami byli zatýkáni a v mnohých případech i vězněni.

            V této době však vzniká i Mateřská škola, která byla následně rozšířena o další budovu, kvůli stále narůstajícímu počtu žáků a její předchozí kapacita již nestačila. Dodnes sem chodí děti z Katusic i okolí a její kapacita je plně využita. Dále byly zakládány různé spolky jako je tělovýchovná jednota Sokol, či jednotka sbor dobrovolných hasičů - JP3, který v naší obci funguje dodnes.

            Dvacet posledních let zasáhly mnohé změny, které odstartovány stavbou letiště, které je využíváno Agrochemickým podnikem Katusice, byla dokončena tělocvična s prostory pro základní školu a s restaurací, která byla zřízena ve druhé části budovy. V obci byla také zřízena čistírna odpadních vod a hloubková kanalizace. Byly opraveny budovy mateřské školy a novou fasádu dostala i škola základní.

            Katusice jsou nyní obcí s 591 obyvateli a 202 domy, ke které patří spádové obce Valovice, Spikaly, Trnová a Doubravice. V těchto obcích bydlí přes 200 obyvatel. Nynější starostkou Katusic je pí Eva Ulmanová, základní školu řídí Mgr. Blanka Holoubková a ředitelkou školy mateřské je pí Lenka Vaňková. Spojení s ostatními obcemi a 14 km vzdálenou Mladou Boleslaví provozují autobusové společnosti Transcentrum a Sdružení obcí kokořínska. Vlakové spojení je zajištěno Českými drahami. V obci se také nachází obvodní lékař, pediatr a gynekolog, dále tu nalezneme pobočku České pošty a mnohé další služby.

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode