Hrabě Antonín Špork

Velký milovník umění se narodil 9. března 1662 v Lysé nad Labem a zemřel tamtéž 21 dní po svých 76. narozeninách. Byl kritikem společenských poměrů, stal se zastáncem náboženské tolerance a vydával na její podporu knihy ve své soukromé tiskárně. Díky těmto knihám se dostal do konfliktu s veřejným míněním a následně mu byla zkonfiskována knihovna a byl obžalován z kacířství.

Stal se také zaměstnavatelem několika umělců – Matyáš Bernard Braun, Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner a další. Na počátku 18. století nechal postavit zámeček La Mason de Bon Repos (Dům příjemného odpočinku) a podle projektů architekta Františka Maxmiliána Kaňky vybudoval kostel ve svém rodišti…

V Katusicích mu patřil jeden z domů na náměstí, další jeho potomci se však stali vlastníky celé obce a to na dobu přesahující 100 let. Posledním majitelem se stal hrabě Rudolf Špork, který byl znalcem, milovníkem i skladatelem hudby, především valčíků, a výborným pianistou. Byl svobodný a tak po jeho smrti r. 1904 byl jeho majetek skoro rozprodán, kromě několika polí, lesa zbyl jen statek, nad kterým vedl dočasnou správu jeho advokát JUDr. Vaníček.

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode