Základní škola

            O historii školy jsem se již zmínila v historii obce. Škola byla zřízena obcí, která také na 8 let pověřila jejím provozem učitele Jiříka Zárubu. Vyučovalo se v tehdejší kovárně č. p. 29, neví se však od kdy. Jiří Záruba měl vysvědčení pouze ze školy normální bez dekretu. Zdejší škola byla jednotřídní a sloužila dětem bez náležité kvality a vybavení.

            Školou povinných dětí bylo v Katusicích a okolí celkem 47. V zimě jich do školy docházelo 34 a v létě se na výuku dostavovaly pouhé 3 děti. Evidence dětí byla vedena podle matriky. Děti mohly být také trestány a to metlou či zápisem do tzv. černé knihy. Většinou se však zakazovalo koupání či klouzání.

            Budova určena výhradně pro školu byla v Katusicích dostavěna r. 1811 a vyučovalo se zde až do r. 1878. Byla postavena na obecní náklady. 2. října 1811 zde začal působit Věnceslav Kulman a také se zde usadil. Po nedlouhé době také zřídil na školní budově sluneční hodiny se dvěma nápisy z díla Žalm. Také zdokumentoval kresbami i podrobnou zprávou starý kostel – před požárem. Nejen v Katusicích stavěl pomníky s nápisy Písma svatého. Zemřel po 44 letech vyučování zde, tedy r. 1855.

            Patronem byl za nástupce V. Kulmana určen J. Žák, toho však obec nepřijala a sama jmenovala učitelem Jana Procházku, který vyučoval i soukromě a dále působil jako kostelník a zvoník. Pro žáky zřídil ve škole knihovnu. Roku 1877 byl však převeden do Loukotkova. Jeho nástupcem se stal Antonín Koutek.

            Byla postavena nová a větší škola a to r.1880. Učitelé i děti se postupem času měnili až do dnešní doby. Na konci 20. století prošla budova rekonstrukcí, a to hlavně exteriér. Nyní dochází do pěti ročníků základní školy 39 a učí se již pod mnoholetým vedením ředitelky Mgr. Blanky Holoubkové.

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode