Informace o nás

Obec se nachází 15 km na západ od Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. Území je v chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Severočeská křída“, a to ve výšce 311 m nad mořem.

V Katusicích se nachází 202 domů. Dle posledního sčítání lidu v roce 2001 má tato vesnice celkem 591 obyvatel, z toho 62 dětí. Průměrný věk je 36, 8 let. Spolu se spádovými obcemi dosahuje 794 obyvatel.

Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy. Základní školu v současné době navštěvuje třicet devět dětí. Mateřská škola je obsazena padesáti dětmi. Praktický lékař, pediatr a gynekolog zde maní vybavené ordinace. V bývalé ordinaci stomatologa nalezneme masáže a kosmetičku. Pro sportovní aktivity obecní úřad vlastní fotbalové hřiště, hřiště na nohejbal i odbíjenou včetně kabin a sociálního zařízení a dále tenisový kurt. Nedaleko vesnice je v bývalém pískovcovém lomu střelnice v soukromém vlastnictví p. Rudolfa. Katusicím patří požární zbrojnice s garážemi a 2 požárními auty. Před osmi lety byla také dokončena stavba kulturního domu, jehož nedílnou součástí se stala družina patřící základní škole, víceúčelový sál, restaurace i s vinárnou a salonkem a nakonec knihovna, otevřená jednou do týdne.

Ekonomicky aktivní obyvatelé dojíždějí za prací zejména do Mladé Boleslavi, v obci působí několik místních firem (zemědělská výroba, ZENA, výroba barviv, truhlárna i sběrna železa a barevných kovů). Můžeme tu také nalézt celou řadu služeb. Mimo již zmíněného lékaře i poštu, dva smíšené obchody,  kadeřnici a 2 hospody. Spojení s okolními obcemi a nedalekou Mladou Boleslaví zajišťuje pravidelná autobusová i vlaková doprava.

  • starostka obce: Eva Ulmanová
  • místostarostka: Bc. Marie Flodrmanová
  • ředitelka MŠ: Lenka Vaňková
  • ředitelka ZŠ: Mgr. Helena Bajtlová

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode