Osobnosti spojené s Katusicemi

Katusice za svého trvání zažilly několik významných osobností, které se zasloužily o její rozvoj. Hrabě Antonít Špork, Jan Nepomuk Krouský a v poslední době zde žil Vladimír Hrabánek, člen divadla Semafor, který před šesti lety zemřel.

  

Jan Nepomuk Krouský

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode