Pomník Jana NepomuCkého

Pomník byl postaven na sklonku panování rytíře Václava Josefa Chanovského z Dlouhé Vsi r. 1737 zhruba doprostřed východního kraje návsi mezi oba kaly. Socha byla vytvořena neznámým umělcem. K pomníku patřily 2 lampy a skupina stromů. Po 87 letech byl do zadní strany pomníku vyryt nápis: „Tuto státní dokonalá láska k Bohu urozeného a statečného pana rytíře Pána pana Václava Josefa Chanovského z Dlouhé Vsi k pobožnostem postavit jest ráčila. A uznalosť zdejších sousedů ji též k náležitosti přizpůsobila r. 1824.“

V loňském roce byla socha i s podstavcem restaurována. Avšak vlivem koroze bylo znemožněno zrestaurování vápencové koule, která spojovala sochu s podstavcem. Z tohoto důvodu bude umístěna do kostela, to ale po tom, co jej obec dostane do vlastnictví. Do té doby se obě části nalézají v obřadní síni obce.

Vyhledávání

Kontakty na OÚ

Otázky a odpovědi

Kdo je starostou Katusic?

paní Eva Ulmanová

Kolik obyvatel mají Katusice?

Podle posledního záznamu z r. 2006 zde žilo 818 obyvatel.

Kolik tříd má místní mateřská škola?

Tři:

  • Sluníčková - děti ve věku 3 - 5 let
  • Kytičková - děti ve věku 4 - 5 let
  • Duhová - předškoláci

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode